Janusz Fogler

Fotograf, wydawca, dziennikarz, nauczyciel akademicki.
Autor książek i albumów fotograficznych.
Kiedyś prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, Oficyny Wydawniczej AURIGA, Ars Polony oraz Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, miasta rodzinnego, w którym mieszka do dziś.
Twórca i dziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Profesor sztuk plastycznych.
Od grudnia 2009 roku przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 Wernisaż wystawy Powrót do ogrodu, NEY Gallery & Prints | fot. Anna Ganczewska

© Copyright 2021 Janusz Fogler - All Rights Reserved | site by Studio Radost