FOTOGRAFIE

Daleki wschód

Janusz Fogler zajmuje się fotografią, którą określam jako publicystyczną. Wykracza ona jednak znacznie poza ogólne pojęcie fotografii dziennikarskiej. Różnica polega na tym, że w fotografii dziennikarskiej istotną wartością jest przekaz bezpośredni informacji, podczas gdy w zdjęciach Janusza Foglera treść i merytoryczna zawartość zmuszają oglądającego do refleksji, nie dając mu gotowej odpowiedzi na poruszany problem. Powoduje to, że zdjęcia autora nabierają charakteru uniwersalnego, nie zamykając się wyłącznie na relacjach faktograficznych. Pokazane w zestawie mówią o określonym problemie w formie następujących po sobie obrazów, ale też pokazane osobno nabierają cech autonomicznych i mogą być odbierane jako samodzielne utwory...
Autor świadomie i skutecznie posługuje się znakiem pobudzającym nasze skojarzenia i wyobraźnię...
Chcę też zwrócić uwagę na bardzo świadome posługiwanie się przez autora detalem – stół biesiadny na piachu, przebudowane okna, ryby, owoce, suszone mięso tworzą niepowtarzalny klimat i nastrój miejsca.

Zbigniew Łagocki 

© Copyright 2021 Janusz Fogler - All Rights Reserved | site by Studio Radost