FOTOGRAFIE

Traktorem do Małej Azji

Janusz – podróżnik z pasją dziennikarską i wrażliwością plastyka - realizuje swoje widzenie świata poprzez fotografię. Wielowątkowość jego prac wynika z szerokiego spektrum zainteresowań. Komentarze społeczne, zapis wydarzeń, kontemplacja natury i przedmiotu, ale również abstrakcja ukryta w detalu to tematy które przewijają się w jego pracach. Niezależnie od tego co czy też kogo widzimy na zdjęciach, zawsze mamy do czynienia z wyrazistą materią fotograficzną. Dbałość o kompozycję, barwę i światłocień powoduje przeobrażenie fotografii publicystycznej w malarską przygodę w fotografii.

Maciej Buszewicz

© Copyright 2021 Janusz Fogler - All Rights Reserved | site by Studio Radost